500تومنی معروف

این مرغ؛مرغ 500 تومنی معروفه حمیدآقای دسپاک میباشدکه بالای 10میلیون تومن ارزش داره که ایشون لطف کردن و این مرغ رو به قیمت 2میلیون تومن به ما هدیه دادن که از ایشون بسیار ممنون هستیم .
نسل این مرغ از طرف مادری نوه دیوانه عسل و از طرف پدری مشکی کور 4میدانه عصب زن (جوجه جن)
تمامی جوجه های این مرغ در ایران قهرمانی کردن اعم از قیصر 3میدون،قهرمان 4میدان،ریش کوچولو 3میدان،چیل 2میدان و...


ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط M&H در پنجشنبه پانزدهم آبان 1393  |
 طوفان

|+| نوشته شده توسط M&H در یکشنبه هجدهم آبان 1393  |
 کبوتر ها

|+| نوشته شده توسط M&H در پنجشنبه پانزدهم آبان 1393  |
 جوجه چیل 18ماهه

 

 

خوش شگرد خارزن با چوب های بسیار سفت

|+| نوشته شده توسط M&H در دوشنبه پنجم آبان 1393  |
 جوجه های امپراطور و مرغ شیر خان

 

 

 

 

|+| نوشته شده توسط M&H در دوشنبه پنجم آبان 1393  |
 مغرور 4دنگ

فول شگرد و خازن


ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط M&H در شنبه پنجم مهر 1393  |
 تاج مهر 4.5دانگ


ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط M&H در شنبه پنجم مهر 1393  |
 زالاتان
http://mohammadkhoros.persiangig.com/jadid/IMG_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B5%DB%B2%DB%B1_%DB%B1%DB%B4%DB%B4%DB%B7%DB%B0%DB%B9.jpg

 

http://mohammadkhoros.persiangig.com/jadid/IMG_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B5%DB%B2%DB%B1_%DB%B1%DB%B4%DB%B4%DB%B6%DB%B0%DB%B5.jpg

 

جوجه4/5 دنگ

پدرش تاجمهر ندیدعسل افغان که چند سال پیش قهرمان ندیدای مشهد شدومادرش نسل زنبور

 

|+| نوشته شده توسط M&H در شنبه دهم خرداد 1393  |
 پرمرغی هفت رنگ

http://mohammadkhoros.persiangig.com/jadid/%D9%BE%D8%B1%D9%85%D8%B1%D8%BA.jpg

|+| نوشته شده توسط M&H در شنبه سوم خرداد 1393  |
  امپراطور قهرمان
 

امپراطور دیروز جمعه 92/12/16 در مشهد حریفش رو 4دقیقه اول کور کرد وکمتراز20دقیقه زیر پاهاش له کردش

 

http://mohammadkhoros.persiangig.com/hassan/0123/P1080073.JPG

 


http://mohammadkhoros.persiangig.com/hassan/0123/P1080071.JPG

تا امروز با8تاخروس درشت تر وپر بدن تر از خودش کسو شده

که باخار و ناخون بسته تا الان چشم وکام 6تارو زده وهمه رو نشونده سرجاشون


ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط M&H در پنجشنبه هشتم اسفند 1392  |
 
 
 
بالا