جوجه چیل 18ماهه

 

 

خوش شگرد خارزن با چوب های بسیار سفت

|+| نوشته شده توسط M&H در دوشنبه پنجم آبان 1393  |
 جوجه های امپراطور و مرغ شیر خان

 

 

 

 

|+| نوشته شده توسط M&H در دوشنبه پنجم آبان 1393  |
 مغرور 4دنگ

فول شگرد و خازن


ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط M&H در شنبه پنجم مهر 1393  |
 تاج مهر 4.5دانگ


ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط M&H در شنبه پنجم مهر 1393  |
 زالاتان
http://mohammadkhoros.persiangig.com/jadid/IMG_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B5%DB%B2%DB%B1_%DB%B1%DB%B4%DB%B4%DB%B7%DB%B0%DB%B9.jpg

 

http://mohammadkhoros.persiangig.com/jadid/IMG_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B5%DB%B2%DB%B1_%DB%B1%DB%B4%DB%B4%DB%B6%DB%B0%DB%B5.jpg

 

جوجه4/5 دنگ

پدرش تاجمهر ندیدعسل افغان که چند سال پیش قهرمان ندیدای مشهد شدومادرش نسل زنبور

 

|+| نوشته شده توسط M&H در شنبه دهم خرداد 1393  |
 پرمرغی هفت رنگ

http://mohammadkhoros.persiangig.com/jadid/%D9%BE%D8%B1%D9%85%D8%B1%D8%BA.jpg

|+| نوشته شده توسط M&H در شنبه سوم خرداد 1393  |
  امپراطور قهرمان
 

امپراطور دیروز جمعه 92/12/16 در مشهد حریفش رو 4دقیقه اول کور کرد وکمتراز20دقیقه زیر پاهاش له کردش

 

http://mohammadkhoros.persiangig.com/hassan/0123/P1080073.JPG

 


http://mohammadkhoros.persiangig.com/hassan/0123/P1080071.JPG

تا امروز با8تاخروس درشت تر وپر بدن تر از خودش کسو شده

که باخار و ناخون بسته تا الان چشم وکام 6تارو زده وهمه رو نشونده سرجاشون


ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط M&H در پنجشنبه هشتم اسفند 1392  |
 تیر بار

 

http://mohammadkhoros.persiangig.com/image/00/P1080007.JPG

 

جوجه دم قیچی برادر تروریست وشیرخان

 

کسو چهارم با دو تا از خروسای دوستام دم به دم کسو شد و هر دو شون رو خراب کرد و متاسفانه چون زیر قاب نوک بالاش هوا گرفته بود قابش رفت

 

 

|+| نوشته شده توسط M&H در سه شنبه پانزدهم بهمن 1392  |
 اینم عکس جدید از شیرخان (دختر دم قیچی)

http://mohammadkhoros.persiangig.com/image/00/P1070976.JPG

|+| نوشته شده توسط M&H در جمعه پنجم مهر 1392  |
 تروربست

http://mohammadkhoros.persiangig.com/image/new_folder/%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%2802%29.jpghttp://mohammadkhoros.persiangig.com/image/new_folder/%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA1.jpg


جوجه ندید  دم قیچی

|+| نوشته شده توسط M&H در پنجشنبه بیست و دوم فروردین 1392  |
 
 
 
بالا