اخبار جنگ ها تا امروز
میدون اول تاج مهر تودم سفید زد حریفش فرار کرد .

میدون دوم رگبار توی 3دقیقه میدونش رو زد که منجربه فرار حریفش شد.

میدون سوم تکاور بود که به علت مریضی قاچاق دادیم .

و میدون چهارم امپراطور قهرمان که چند روز قبل از میدون توی کسو آخر کور شدش ولی در میدون حاضر شد و حریفش رو که دو میدان قهرمانی زده بود رو آبکش کرد

 

و جاداره از استاد عزیزم آقای محمد حشمتی به خاطر نسل عالی

که در اختیار ما گذاشتن  تقدیر و تشکر کنم

و واقعا نسل های یک ایران را در اختیار دارند.

|+| نوشته شده توسط M&H در جمعه هفدهم بهمن 1393  |
 

|+| نوشته شده توسط M&H در جمعه بیست و ششم دی 1393  |
 طوفان

خروسی به نام طوفان3.5دنگ پربدن با شگرد و چوب وخار بسیار عالی و بابیشتر

 

پاهایی که بلند میشه عصب وکام خروس رو میزنه و نسل خالص قاتل میباشد

|+| نوشته شده توسط M&H در سه شنبه شانزدهم دی 1393  |
 خروس ندید افغانی

|+| نوشته شده توسط M&H در سه شنبه شانزدهم دی 1393  |
 زئوس

 

 

( عکس های  بعد میدونش)

 

جوجه 15ماه (نسل تودم سفید)

 

درتاریخ  93/10/4  4میلیون با خروس کهنه گرو شد که جفت چشم

 

کورکرد ودر انتها خروس مقابلش فرار کرد

|+| نوشته شده توسط M&H در سه شنبه نهم دی 1393  |
 ویترین گروهای 12میلیونی
 

این 4 خروس از تاریخ 93/11/3در میدان مشهد جنگ دارن


 که هرکدام 12میلیون تومن گروشدند

 

 

امپراطور (نسل صابونی اردلان)

 

 

تکاور

 

 

تاج مهر (برادر پنج ستاره)

 

 

رگبار

|+| نوشته شده توسط M&H در دوشنبه هشتم دی 1393  |
 500تومنی معروف

این مرغ؛مرغ 500 تومنی معروفه حمیدآقای دسپاک میباشدکه بالای 10میلیون تومن ارزش داره که ایشون لطف کردن و این مرغ رو به قیمت 2میلیون تومن به ما هدیه دادن که از ایشون بسیار ممنون هستیم .
نسل این مرغ از طرف مادری نوه دیوانه عسل و از طرف پدری مشکی کور 4میدانه عصب زن (جوجه جن)
تمامی جوجه های این مرغ در ایران قهرمانی کردن اعم از قیصر 3میدون،قهرمان 4میدان،ریش کوچولو 3میدان،چیل 2میدان و...

 


ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط M&H در پنجشنبه پانزدهم آبان 1393  |
 جوجه چیل 18ماهه

 

 

خوش شگرد خارزن با چوب های بسیار سفت

|+| نوشته شده توسط M&H در دوشنبه پنجم آبان 1393  |
 جوجه های امپراطور و مرغ شیر خان

 

 

 

 

|+| نوشته شده توسط M&H در دوشنبه پنجم آبان 1393  |
 زالاتان
http://mohammadkhoros.persiangig.com/jadid/IMG_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B5%DB%B2%DB%B1_%DB%B1%DB%B4%DB%B4%DB%B7%DB%B0%DB%B9.jpg

 

http://mohammadkhoros.persiangig.com/jadid/IMG_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B5%DB%B2%DB%B1_%DB%B1%DB%B4%DB%B4%DB%B6%DB%B0%DB%B5.jpg

 

جوجه4/5 دنگ

پدرش تاجمهر ندیدعسل افغان که چند سال پیش قهرمان ندیدای مشهد شدومادرش نسل زنبور

 

|+| نوشته شده توسط M&H در شنبه دهم خرداد 1393  |
 
 
 
بالا